Gamla bilder

Bilder

Här nedan finns ett axplock av bilder, från några olika fotografer.


Flygfoton från Axel Fors, fotograferade 1935.

Foton från Axel Fors

Axel Fors var specerihandlare i Bodafors, men hans passion var fotografering. Han dokumenterade mycket av samhället via sina kameror. Bland annat har han flygfotograferat samhället. Här nedan hittar ni några av hans bilder.

Foton tagna av Olof Fransson 

Bilder tagna av Olof Simonsson