Hembygdsföreningen

Sandsjö Hembygdsförening har en omfattande verksamhet. Föreningen vill inte bara kartlägga och bevara Sandsjö sockens historia, utan också levandegöra och berätta om människorna och platserna. Föreningen har bland annat en torpkommitté, som kartlägger alla torp i bygden, samt en arkivkommitté som tar hand om alla föremål i våra samlingar. Det finns två platser där föreningen lägger extra omsorg. Det är Hembygdens hus i Bodafors och Hembygdsparken på Nyholmsberg. 

Klicka i vänstermenyn för att hitta mer information om föreningens verksamhet.