Hembygdsparken

I hembygdsparken på Nyholmsberg finns sex stugor av skiftande karaktär, som monterats ned från sin ursprungliga plats och flyttats till hembygdsparken. Vi har Bromanska boden, Wallins-torpet, Linbastun, Krogstugan, Marknadsboden och Soldattorpet Källestorp.
Här finns också en scen som används vid bland annat musikkvällar och uppträde. 

I Programmet för året (hittas i vänstermenyn) kan man hitta vilka aktiviteter som är planerade för året.


Här finns en karta till hembygdsparken.