Program för 2022

  • 12 januari Öppet medlemsmöte – Framtidsspaning möte 4 klockan 18.30 i Hembygdens hus. Fika.
  • 2 februari.Öppet medlemsmöte - Framtidsspaning möte 5 klockan 18.30 i Hembygdens hus. Fika.

Styrelsen håller på med planering av verksamheten för 2022. Målet är att detta ska vara klart under januari månad. Dock kan det osäkra läget avseende covid-19 innebära vissa svårigheter att genomföra aktiviteter på ett smittsäkert sätt. Styrelsen kommer att beakta detta under planeringen och vid förändrade rekommendationer från myndigheter ställa in aktiviteter.