Program för 2022


 • Tisdag 15 Mars  19.00 Filmvisning i Hembygdens hus
 • Söndag 10 april 15.00 Årsmöte Norra Sandsjö Bygdegård 
 • Lördag 23 april 09.00 Arbetsdag för medlemmar Nyholmsberg 
 • Onsdag 4 maj 18.00 Byavandring i Holma 
 • Lördag 14 maj 14.00 Öppet hus - Öppet arkiv 
 • Lördag 14 maj 14.00 Invigning av "Stenajätten" 
 • Måndag 6 juni 17.00 Nationaldagsfirande - Kyrkokören, plus talare 
 • Lördag 23 juli. 14.00 Sommarcafé på Nyholmsberg. Musikgruppen Tabberas uppträder.
 • Onsdag 10 augusti 18.00 Byavandring i Rödja 
 • Onsdag 7 september 18.00 Bodaforsvandring - Köpmannagatan 
 • Lördag 10 september Bodaforsdagen Öppet Hus 
 • Onsdag 28 september 18.00 Så släktforskar du - introduktion till släktforskning
 • Onsdag 26 oktober 18.00 Filmvisning 
 • Lördag 12 november 14.00 Arkivens dag tema: Myter 

OBS. Ändringar kan förekomma, men kommer då informeras om på webb och Facebook. Det kan även tillkomma olika aktiviteter på denna sida. Dessa kommer också att marknadsföras separat.