Betalningar – från byteshandel till E-krona

07.06.2020

Daler, riksdaler, transportsedlar, nödmynt, skilling, rundstycken - och senare kronor. I Sverige har vi haft många olika betalningsmedel. Men i takt med att kontantanvändningen minskar funderar Riksbanken på om man kan införa ett elektroniskt betalningsmedel; E-krona.

De första pengarna i Sverige präglades under Gustav Vasas regering 1534. De fick namnet daler och innehöll silver. Dalerna var främst till för handel med andra länder och silverhalten gjorde att dalerna ökade i förhållande till den tyska valutan. Eftersom det senare började bli brist på silver ändrades innehållet 1624 till koppar. Och det var också under den här tiden som den svenska valutan började kallas riksdaler (efter tyskans Reichstaler).

Värdet på riksdaler skiljde sig åt. De med silver hade ett betydligt högre värde.

1777 under Gustav III gjordes en myntreform om silvermyntfot. (Dvs. man bestämde förhållandet mellan  myntets silvermängd och myntets räkneenhet)

  • En riksdaler var lika mycket värt som 12 skilling.
  • En skilling = 12 rundstycken.

Men det räcker inte med detta. Det fanns fler betalningsmedel än så. De krig som Sverige förde kostade mycket pengar. Så länge krigen gick bra så satte befolkningen in pengar  på bankerna. Men när det gick dåligt ville folket ta ut sina pengar. Men eftersom Kungen Karl XII lånat så mycket pengar fanns det inget att lämna ut. Bankerna stängde och det dröjde flera decennier innan de kunde lämna ut pengar till de som sparat. 1715 gavs därför 40 miljoner nödmynt ut.

Riksdaler Specie var en beteckning för riksdalermynt som innehöll silver.

Under slutet av 1700-talet började Riksbanken också att ge ut sedlar. Dessa kallades Riksdaler Banco. Dessa hade ett annat värde. Denna enhet kunde också delar upp i skilling, fast med tillägget Banco. Som lite kuriosa kan nämnas att ett av värdens dyraste frimärke kallas "gul tre skilling banco" och är poststämplat i Karlskoga 1857.

De gamla mynten och beteckningarna försvann som betalningsmedel 1873. Då infördes kronan i både Finland, Sverige och Danmark. Två år senare så anslöt sig Norge också till kronan.

I takt med att allt färre använder mynt och sedlar har Riksbanken påbörjat ett projekt för att se om man kan införa ett elektroniskt betalningsmedel; E-krona. Några faktiska beslut eller någon teknisk lösning är inte bestämt. 

På riksbankens webb finns en historisk tidslinjal som är intressant om man vill förkovra sig i ämnet. Länk: 

PS. Ämnet är gigantiskt därför gjorde vi bara en kort summering.