Brott och straff i Norra Sandsjö

29.08.2021

En film som beskriver var rättskipningen gjordes och beskriver även ett intressant rättsfall från Havsjö.