Caféer i Sandsjö - Årets julklapp

30.11.2022
Årets julklapp! Boken innehåller över 100 sidor intressant, dråplig och stundom överraskande historia om en kultur, som idag i de allra flesta fall är bortglömd. Här kan man läsa och förundras över det rika utbud av bakverk, som erbjudits i socknen under över 100 år.
Årets julklapp! Boken innehåller över 100 sidor intressant, dråplig och stundom överraskande historia om en kultur, som idag i de allra flesta fall är bortglömd. Här kan man läsa och förundras över det rika utbud av bakverk, som erbjudits i socknen under över 100 år.

Caféer i Sandsjö socken
Tidigt insåg människor att man behövde samlingsplatser i de civiliserade samhällena. När kaffet kom till Europa startade en cafékultur, som spred sig som ringar på vattnet. Från Wien, Paris, Berlin och Köpenhamn kom den så småningom även till Sandsjö Station, "Möbelrikets Mecka" i Norden.

Inom Sandsjö Hembygdsförening tog en studiecirkel tag i denna företeelse och startade en grupp för att inventera och upprätta en historik över Caféer och bagerier i Sandsjö socken.
Vid en första inventering framkom snabbt ett femtontal byggnader och personer, som sysslat med bageriets ädla konst.


Efter en närmare granskning i form av intervjuer och djupdyk i arkivets rika fotosamlingar var gruppen snart uppe i ett tjugotal. Efter ytterligare arbete och telefonsamtal låg plötsligt ett trettiotal mer eller mindre etablerade Caférörelser framför dem på bordet.

Allteftersom tiden, intervjuerna och sammankomsterna fortlöpte inkom personer med fler och fler uppgifter och gruppen tog då ett djärvt beslut att ge ut en bok. Detta innebar genast mycket mer arbete då allt plötsligt skulle nedtecknas och få ett någorlunda korrekt format för att kunna gå i tryck.

Idag ligger boken färdig för försäljning och innebär att ett historiskt dokument är upprättat över socknens egen Cafékultur.

Således kan man härleda de första tecknen ända tillbaka till "Den Björnbergska Fastigheten", som stod färdig 1870, där fru Björnberg lär ha bakat och serverat kaffe. Det berättas att kuskar, vilka levererat varor till den nybyggda stationen gärna stannade på Stationsgatan på hemvägen, knackade försiktigt med piskskaftet mot fönsterrutan varvid fru Björnberg öppnade fönstret och serverade kusken sitt kaffe direkt på kuskbocken.


Torget har länge haft en central roll i bygdens historia och först att etablera sig där var "Björnbergs Karin", som i det lilla Smedstorp kunde erbjuda kaffe och diverse förtäring. På torget uppstod dessutom "Fröken Leilers Café" och strax intill detta så byggdes "Selma Hellbergs Kaffe & Mat". Dessa hus var ståtliga byggnader, helt uppförda i den Schweizerstil, som samhällets större byggnader vid denna tid restes i. Ståtligast av alla var nog ändå "Sundby", där ett Café gjorde reklam för "Kaffe, SAFT & läskedrycker"

Till orten Bodafors har flera konditorer flyttat in. Rune Wessling och Barbro Ewertson bidrar rikt och villigt med att berätta om sina livsverk, "Wesslings Konditori" respektive "Bagareboden". Vi får också lära känna det berömda bakverket "Tjillevippen".
Spontana Caféer har uppstått ur folks behov av att samlas och dryfta tidens händelser, politik och lokala nyheter. På det viset uppstod en gång Olle "Monark" Franssons "Café Slink In".

Ur minnets lagerlokal plockar intervjuoffer fram Caféer i Nyholm, Sjövik liksom i Sandsjöfors. Hur många har varit inne på gamla "Ångbageriet" och handlat bakverk och vilka har suttit hos Saga Svensson på Järnvägskonditoriet och förberett lördagens dansresa. "Gillesgården" växte från Café till en fullödig ungdomsgård där många av dagens bodaforsare knöt sina första kontakter över könsgränserna.

Ja, "Caféer i Sandsjö" innehåller en massa intressant, stundtals dråplig och dessutom för många okända fakta och redaktionen är djupt tacksam för den respons som har visats genom inlämnade berättelser, mailkorrespondens samt trevliga intervjuer över en kopp kaffe. på Hembygdens hus.För att presentera boken lite närmare kommer redaktionen att hålla en bokrelease torsdagen den 15 december klockan 18.00 på Hembygdens Hus och där visa ett bildspel, som illustrerar bokens innehåll och redaktionens arbete. Föreningen bjuder även på en kopp kaffe med tilltugg.