Den gamle "jätten" får nytt liv

04.10.2019
Jan-Åke Rosenqvist och Tommy Olofsson rekonstruerar den gamla stenajätten.
Jan-Åke Rosenqvist och Tommy Olofsson rekonstruerar den gamla stenajätten.

Gömd och glömd har den gamle "Jätten" legat på bakgården till Hembygdens Hus. Sedan den år 2002 renoverades första gången av Lennart Andersson i Norra Sandsjö har den under åren fallit i glömska. Relikerna av "Jätten" fanns emellertid kvar, om än i miserabelt skick. Nu har flinka och kunniga händer tagit sig an uppgiften att återigen försätta honom i stridbart skick.

Några medlemmar ur Sandsjö Hembygdsförening tyckte att det skulle vara en alldeles förträfflig galjonsfigur att resa upp framför hembygdsborgen, den gamle stenjätten. Vem skulle kunna klara att utföra en rekonstruktion med hjälp av Lennart Anderssons tidigare arbete och Georg Fors tillgängliga bildmaterial?

Efter mycken tankemöda fann föreningen en perfekt rekonstruktör i Jan-Åke Rosenqvist. Jan-Åke är en känd tusenkonstnär, som efter en noggrann granskning av materialet åtog sig uppgiften.

– Jag behöver en hantlangare och medarbetare! Tommy skulle du kunna tänka dig att hjälpa mig?

– Självklart gör jag det, svarade Tommy.

Tommy Olofsson är en stadig besökare på Hembygdens Hus och det är inte första gången han erbjuder sina tjänster.

De båda killarna känner varandra sedan lång tid tillbaka genom otaliga cykelmil tillsammans på de småländska vägarna.

Arbetet kom fort igång och efter att ha fått tillgång till det virke, som en gång Billy Larsson mätt upp och fått tillsågat av Sune Kling, så framskred arbetet i snabb takt. Virket hade Arne Engqvist en gång sågat ner i Hembygdsparken i Nyholm.Jan-Åke har fått tillfälle att använda sina färdigheter både som träsvarvare, metallarbetare och konstruktör.

Idag kan besökare på Hembygdens Hus följa hur den forna ståtliga jätten sakta växer fram och man ser tydligt hur den är tänkt att användas.

När arbetet är färdigt kommer stenajätten att placeras framför Hembygdens Hus och besökare kan få sig till livs historien om hur Johan Jonsson, från Svinås, Holma, på Häggs mekaniska Verkstad vid Strömslund, vid sekelskiftet 1800-1900 uppfann denna praktiska och mobila lyftkran.

Originalhistorien får läsarna vänta på tills stenajätten står klar till våren 2020. Då är det dags för invigning och redovisning av den spännande historien om hur idéen till stenajätten föddes.

Text och bild: Rolf-Krister Bergström