En vårkylig afton i Holma by

06.05.2022

En vårkylig afton i Holma

Det myllrade av bilar längs den gamla bygatan i Holma by i Almesåkra socken. Från Grimstorp i öster och från Älskebo i väster strömmade fordonen till. Besökarna var ute i god tid och visades in på parkeringsplatser mellan de rödfärgade ladugårdsbyggnaderna. Det var kallat till byvandring och enligt sed och bruk slöt både närboende och långväga besökare upp i riklig mängd.

Det var Sandsjö Hembygdsförening som hade anordnat sin första byvandring för året och målet var Holma by, inte långt från Grimstorp. Vårkvällen var vacker, men en något kylig vind gjorde så att Linnea Andersson med säker hand ordnade in lyssnarskaran i lä mellan två ladugårdar.
Anna-Lena Sundqvist hälsade alla deltagare hjärtligt välkomna och särskilt kvällens sakkunnige berättare, Seth Bergström. Föreningens ordförande Magnus Rydholm förklarade syftet med kvällen och lämnade sedan över ordet till Seth, som greppade mikrofonen och började sin detaljrika redogörelse över historien om hur Svinåsa by i Norra Sandsjö socken, under 1800-talets senare hälft, mer och mer lokaliserades mot Almesåkra socken och kyrka för att slutligen 1907 helt och fullt ansluta sig dit.

Seth fortsatte att mycket initierat berätta om gårdar, personer, släkten och rättegångar och den gamla byn fylldes med hovklapper, vagnar, skärmytslingar, trollpackor och fattighjon allteftersom hans skrönor ljöd ut över kvällens församling.

Norrgården, Mellangården och Södergården ligger där än i dag, är bebodda och ger en fin bild av en småländsk by med bygata, fägata och omgivande stengärdsgårdar och åkerfält.

Medhavda kaffekorgar intogs i gröngräset och under tiden tog bybor hand om mikrofonen och berättade om sin anknytning till byn och därtill framträdde Göran Ljungberg och förmedlade historien om sin släkt som for till "Amerikat" och vad som hände dem där.

Linnea Andersson med sin man Göran och hans bror Conny bidrog med historier om hästhandlare, marknadsfärder, grindar och bybrunnar där man stannade på väg till Nässjö för att vattna hästarna.

De livfulla berättelserna fängslade åhörarna och då historierna om backstugor, jordkulor och osannolika uppenbarelser och händelser kom på tal väcktes nyfikenheten ordentligt och fick Fredrik Andersson och David Andersson att avge löfte om att vägleda ett sällskap ut i skogen för att leta upp eventuella bostäder.

Det 60-tal besökare som denna kväll letat sig ut till Holma by uppe på det småländska höglandet hade inte blivit besvikna. Berättelserna frammanade minnen och diskussioner och gruppvis upplöstes så småningom det stora sällskapet och på de smala grusvägarna rullade nöjda hembygdsvänner hemåt, berikade med sin hembygds historia och längtansfullt blickade de framåt mot nästa byvandring, som går av stapeln i Rödja by onsdagen den 10 augusti.

Sandsjö Hembygdsförening riktar ett stort och varmt tack till alla bybor i Holma som tog emot en så stor skara besökare denna innehållsrika kväll.