Folkets Hus förvandlades till skola

29.09.2020
Ulf Segerström, Jon-Erik Knutsson, Sune Albrechtsson, Jan-Åke Rosenqvist, Magnus Karlsson, Åke Andersson, Per Persson, Bengt Knutsson, Rolf-Krister Bergström
Ulf Segerström, Jon-Erik Knutsson, Sune Albrechtsson, Jan-Åke Rosenqvist, Magnus Karlsson, Åke Andersson, Per Persson, Bengt Knutsson, Rolf-Krister Bergström

Folkets Hus - ett hus för alla
Redan 1907-08 fick Sandsjö stationssamhälle sitt eget Folkets Hus. Det låg placerat vid det då nästan obefintliga Torget och blev en samlingspunkt för alla föreningar i det tidiga industrisamhället.
1972 revs detta hus och ersattes av ett nytt Folkets Hus i nära anslutning till den nybyggda Parkskolan.


Byggnaden inrymde bio- och teatersalong, bibliotek, fackföreningsexpedition, utställningssalar, matsal/danslokal samt allmänhetens möteslokaler.
I lokalerna har genom åren visats film, dansats, hållits konstutställningar, spelats skolteater, idkats boulespel, varit ungdomsgård, hållits föredrag och studiecirklar, krönts lucior samt många, många fler events.

Byggnaden ges nytt liv
Till detta hus ställde jag mina steg tillsammans med Bodaforsgruppen, en sammanslutning som sorterar under Bodafors Samhällsförening, för att ta del av dagens bruk av dessa lokaler. Vaktmästare Ulf Segerström ställde upp och lotsade oss igenom de tre våningarna. Min roll är att vara representant för Sandsjö Hembygdsförening i gruppen.
Folkets Hus har efter en omfattande renovering och ombyggnad nu helt ändrat karaktär och har vuxit ut till en toppmodern skola, innehållande Förskola och klasserna 1-3.

Från källare till andra våning har klassrum inretts, alla med de senaste tekniska finesserna och en ändamålsenlig inredning som underlättar arbetsmiljön för båda lärare och elever. Rikligt med fönster släpper in ljus och skänker lektionssalarna en trivsam och luftig miljö.
Förskolan huserar i källarvåningen och klass 2 och 3 på andra våningen.

Estraden har rivits
Förändringar har skapat stora allmänna utrymmen. Hur kan det komma sig? Jo, hela biosalongen har byggts om och en stor balkong medger en strålande utsikt ner över en golvyta, som tidigare utgjordes av teaterscenen. Den svängda trappen mot andra våningen har fått ett nytt smidesräcke, som ska säkra den för eventuella olyckstillbud.
En hiss har installerats för transport mellan våningarna.

Gröna utomhusattraktioner
Den forna asfaltsparkeringen norr och öster om Folkets Hus har skalats av och pietetsfullt har det anlagts lek- och spelplaner i en konstgjord kuperad terräng, som kommer att lämpa sig utmärkt för vinterns pulkaåkningar.
Glada barnskratt och livliga, lekfulla ungdomar rusar runt i ystra bollspel eller klättringar, några gungar och några sitter lugnt och pratar tillsammans i par på den effektfulla trappavsatsen.
En vidlyftig trappavsats har nämligen skapat en naturlig läktare för framtida skådespel eller genomgångar inför idrottsdagar.

Personal
Överallt syns personal som bär, pratar med barn eller stökar i klassrummen. Vid förfrågan är de alla stolta över sin skola och glada över att få chansen att arbeta i en sådan toppmodern miljö. Tyvärr har emellertid ombyggnationen, Coronapandemin och den något förvirrande undervisningssituationen under vårterminen medfört att själva rutinen, rytmen och vardagslunken delvis gått förlorad och därtill kommer den stressande flytten från den tidigare Emåskolan. Detta sammantaget har inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning på personalen och den uppger att "den går på knäna".
Låt oss hoppas att det efter en tid återgår till den mer normala arbetssituationen och att alla berörda parter ska trivas och tillsammans bygga en utomordentlig och kreativ arbetsplats. Vi i gruppen önskar alla ett stort "Lycka till".

Folkrörelserna
Nu har alltså den gamla ärevördiga Folkets Husrörelsen gått i graven, den gamla byggnaden från torget är riven sedan 1972 och folkrörelsernas högsta kulturborg i Bodafors har bytt skepnad till en institution där flitiga pedagoger ska fostra kommande generationer i kunskap, personlig utveckling och till att bli goda, demokratiska och jämlika medborgare i Sverige.

Det är en stilla förhoppning att ett visst mått av den gamla föreningsandan och källan till glädje och förväntan, som alltid har präglat aktiviteterna i en Folkets Husbyggnad, ska sitta kvar i väggarna och kanske kan den smitta våra kommande generationer till att aktivt deltaga, med liv och lust, i ett kommande samhällsbygge utifrån deras förutsättningar och deras behov.