Hembygdsföreningen – på väg mot framtiden

14.10.2021

Under höst och vinter kommer Sandsjö hembygdsförening att bjuda medlemmarna till att vara med i ett arbete för att blicka mot framtiden.

– Alla föreningar behöver med jämna mellanrum titta på sin verksamhet och fundera över om alla delar ska göras på samma sätt när omvärlden förändas. Vår verksamhet rör nästan uteslutande historien, men vi vill ha en verksamhet som är aktuell även i framtiden, säger den nyvalde ordföranden Magnus Rydholm.

Fem öppna medlemsmöten. Vid dessa tillfällen ska medlemmarna göra en rejäl granskning av hur man ser på föreningens verksamhet - nu och i framtiden.

– Troligen kommer medlemmarna se att omvärlden förändras. Och att vi behöver anpassa oss till detta. En del metoder som vi använt för att sprida kunskap är bra, andra börjar bli omoderna. Vi behöver fundera kring hur vi ska göra för att lyckas bättre när samhället förändras.

Vid mötena kommer medlemmarna att göra en omvärldsanalys, nulägesanalys, en SWOT-analys, sätta en målbild för framtiden och ta fram långsiktiga mål.

– Det här kan låta högtravande och komplicerat med olika analyser. Men så ska det inte bli. Tvärtom. Vi ska träffas och prata om saker som är viktiga för föreningen, ha roligt och tänka till.

– Och det som medlemmarna anser vara rätt väg - det blir den väg vi väljer. Sedan får nästa årsmöte ta ställning till om man gillar förslaget, säger Magnus Rydholm.

Han hoppas att processen ska leda till att hela organisationen kan samlas bakom en plan som utvecklar föreningen.

– Syftet är att göra oss starkare, mer eniga, få en starkare ekonomi och på ett ännu tydligare sätt uppfylla föreningens ändamålsparagraf.

Under medlemsmötena - där styrelsen vill att många medlemmar deltar - kommer föreningen att bjuda på fika.

–Jag hoppas verkligen att många ser att detta är viktigt - och att de vill vara med på den resa som startar nu, säger Magnus Rydholm.

Datum för mötena:

  • Möte 1: 27 oktober klockan 18.30, Hembygdens hus
  • Möte 2: 10 november klockan 18.30, Hembygdens hus
  • Möte 3: 8 december klockan 18.30, Hembygdens hus

Sandsjö Hembygdsförening ändamål är:

"Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer."