Källestorp – en plats med anor

06.09.2020

Vid en kulle i Källestorp (vid Möcklamo) finns en torpskylt. Denna skylt säger inget om de umbäranden och vedermödor som präglat platsen.