Sanning eller skröna?

16.05.2022

Stenajättens återkomst

Stor och imposant stod han där, Stenajätten, vid entren till Hembygdens Hus. Han inväntade de gäster som skulle komma för att celebrera hans återkomst, vilken blivit möjlig genom restauratörerna, Jan-Åke Rosenqvists och Tommy Olofssons gedigna arbete.

Sanning eller skröna? Sandsjö Hembygdsförening hade inbjudit alla intresserade till att ta del av historien om den väldiga Stenajätten, som lär ha uppfunnits av en man i Sandsjö socken, Svinåsa rotes Mellangård.
Mannen hette Johan Jonasson och lär ha arbetat på Häggs mekaniska verkstad och smedja vid Strömslund i Sandsjö Stationssamhälle omkring sekelskiftet 1800/1900. Vid sidan om detta så tog han påhugg och ett sådant var att gräva dräneringsdiken. Under ett av dessa arbeten funderade han ut den sinnrika konstruktionen till en Stenajätte, vilken han konstruerade på Häggs verkstad. Jätten stod färdig 1902 och var då en unik skapelse.
En smedgesäll lär ha snott hela idén och försvann ner till Hestratrakten där plötslig, några år senare, en jätte byggdes som lanserades och tillverkades av två bröder.
Hundra år efteråt hittades Johans skapelse under en enorm vedstapel av fyra barnbarn till Johan.
Hembygdsföreningen fick överta jätten och den renoverades av Lennart Andersson. De senaste åren har den legat i förfall, men efter Jan-Åke Rosenqvists och Tommy Olofssons arbete är den nu färdig att resas som ett monument över äkta småländsk finurlighet och uppfinningsrikedom.
Invigningen besöktes av ett stort antal intresserade människor och Magnus Rydholm hälsade välkommen, Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström berättade om Stenajättens märkliga historia och därefter öppnades dörrarna till Hembygdens Hus för fika och glada samtal.
Är denna skröna sann borde den duktige Johan få en minnessten rest ute i Holma och kanske minnesstenen över Johannes Bengtsson nere i Broaryd inte är helt välförtjänt? Nu är Stenajätten placerad strategiskt, alldeles vid ingången till Hembygdens Hus vid Snickargatan 5 i Bodafors, och alla besökare möter den imponerande synen av ett redskap som måste ha varit en revolution för de tappra, slitstarka och stenbrytande torpare, som sökte sin näring i de magra småländska tegarna.

- Härmed förklarar jag Stenajättens återkomst förverkligad! mässar Magnus Rydholm och överräcker Sandsjömuggen till Tommy och Jan-Åke som ett tack och gåva från Hembygdsföreningen.