Torpkommittén under arbete

05.08.2019

Vilka torp är inte utmärkta på torpkartan? Finns de gamla skyltarna kvar? Vilken information finns på torpkartan för varje enskilt torp? Har vi några gamla bilder på dessa?

Frågorna är många och ambitionen hos torpkommittén är hög.