Torputmärkningar i Rödja

10.07.2019

Under onsdagen den 10 juli var Torpkommittén i Rödja för att märka ut tre gamla torp och en gård. 

Arne Karlsson, Inger Pettersson och Ingegärd Tyreskog märkte ut platserna, med god hjälp av markägaren Claes Rostedt. Det första torpet som märktes ut var Gåvelund, som ligger utmed vägen från Norra Sandsjö mot Rödja. Inne i skogen ett par hundra meter bort låg nästa torp – Lilla Vallsjöbäck. Det tredje torpskylten placerades bakom den gamla affären där gården Vallsjöbäck låg placerad. Den sista skylten placerades ut vid det gamla soldattorpet Hultabäck. Åke Hultqvist har förtjänstfullt grävt djupt i de militärhistoriska arkiven för att klargöra vilka som bott på soldattorpet.