Mörka regnmoln vandrade i periferin runt Nyholmsberg under lördagseftermiddagen. Bergstoppen klarade sig emellertid ifrån nederbörd och välkomnade istället glatt det trettiofemtal besökare som letade sig upp för den gamla välkända stigen mot toppen.

- Länge leve Livet - lust att leva! hälsade Norra Sandsjö kyrkokör den månghövdade publiken som tagit plats under den blågula fanan. Det var folkfest på anrika festplatsen, Nyholmsberg.
Uppför den branta stigningen strömmade besökare till för att delta i den sprakande festen, som bestod i att fira vårt älskade fosterland.

På årsstämman i april tog föreningen beslut om att mål för framtiden och vilken förening Sandsjö hembygdsförening ska vara.

Stor och imposant stod han där, Stenajätten, vid entren till Hembygdens Hus. Han inväntade de gäster som skulle komma för att celebrera hans återkomst, vilken blivit möjlig genom restauratörerna, Jan-Åke Rosenqvists och Tommy Olofssons gedigna arbete.

En jättes födelse
Jättar i olika skepnader har fyllt historien genom alla tider. De har uppträtt i myter och sagor och ibland varit onda och stundtals goda.
Här nedan följer en berättelse om tillkomsten av en märklig jätte, född direkt ur den småländska steniga teg, som i allra högsta grad karaktäriserar det småländska höglandet.

Det myllrade av bilar längs den gamla bygatan i Holma by i Almesåkra socken. Från Grimstorp i öster och från Älskebo i väster strömmade fordonen till. Besökarna var ute i god tid och visades in på parkeringsplatser mellan de rödfärgade ladugårdsbyggnaderna. Det var kallat till byvandring och enligt sed och bruk slöt både närboende och långväga...

På onsdag 4 maj klockan 18.00 genomförs en byvandring i Holma. De som dyker upp kommer få höra Seth Bergström och Linnea Andersson berätta om häxor, händelser och människor. Så det blir en intressant kväll med många historier.

Du står så grann och lyser av minnen ifrån forna dar,
då stugan den var sprängfylld av ungar, fru och karl,
som kläddes varje söndag till fest i kunglig guldgalon,
och gick till socknens kyrka med putsad glans på skon.

Många bäckar små...
Ett hav av vit- och blåsippor mötte arbetslaget från Sandsjö Hembygdsförening då de anlände till Hembygdsparken i Nyholm. Det var tidig lördag morgon och solen lyste över Norra Sandsjö kyrkas klockstapel och lade hela Nyholmsberg i ett rusigt, vårligt skimmer.

Vägen mot framtiden - Våga förändra!
En kylig vind och nyväckt vårsol välkomnade Sandsjö Hembygdsförening när de anlände för årsmöte i Norra Sandsjö Bygdegård. Parkeringsplatsen fylldes av bilar och den närliggande Uppsjöns vattenspegel blänkte i eftermiddagsssolens glans.