Nyheter

- Den 1 oktober 1864 frustade en kolsvart järnhäst uppför den branta stigningen från Sävsjö mot Sandsjö socken. Det var inalles 37 höjdmeter utsträckta på 12 kilometer och Prins August fick kämpa för att nå det småländska höglandets hjärta.
Detta var ett historiskt ögonblick. Sandsjö socken öppnade ett alldeles eget Stationssamhälle.

Daler, riksdaler, transportsedlar, nödmynt, skilling, rundstycken - och senare kronor. I Sverige har vi haft många olika betalningsmedel. Men i takt med att kontantanvändningen minskar funderar Riksbanken på om man kan införa ett elektroniskt betalningsmedel; E-krona.

I Södertälje lyfts arvet efter Wendela Hebbe fram. Hon anses nämligen vara den första kvinnliga journalisten i Sverige. Men där hon växte upp - i Norra Sandsjö - flagnar minnet av den som banade väg åt kvinnor inom journalistiken.

Ofta används begreppet milstolpe i daglig svenska. Men begreppet är gammalt och långt ifrån alla vet bakgrunden. Magnus Rydholm försöker lite kortfattat beskriva historien bakom milstenarna som finns längs gamla lands- och häradsvägar.

Magnus Rydholm förklarar lite om historien bakom säterier. I Norra Sandsjö har vi haft flera stycken.

- Är Hembygdsföreningen intresserade av att ta del av mina urklippspärmar från 1980 och framåt, löd frågan som Kennerth Martinsson ställde till arkivkommittéens Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström.

Med skärpa och engagemang tog Åke Hultqvist med sig medlemmarna ur Sandsjö hembygdsförening till stormaktens Sverige där indelta soldater från soldat- och grenadjärtorp, i det mörkaste av Småland, red för kung och fosterland och gjorde tappra insatser för den svenska krigsmakten.
Det var dags för Sandsjö Hembygdsförening att hålla årsmöte.

Den inblick i Bodaforslivet under 1930-talet som Axel Fors, genom sina filmer, dokumenterat drog åter många besökare till Hembygdens Hus i Bodafors. Redan halvtimmen innan start var salongen full och åter fick, tyvärr, en del åhörare vända hem. Många som fick vända i dörren vid förra visningen bänkade sig nu, i god tid, framför filmduken.

Det stora intresset, som Axel Fors filmer från 1930-talet rönte, medför att Sandsjö Hembygdsförening inbjuder alla intresserade till en ny visning. Denna kommer att gå av stapeln på Hembygdens Hus tisdagen den 18 februari och ha samma upplägg som den första. Det är Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström som berättar och kommenterar film...