Nyheter

Möre, Finnveden, Njudung och Tjust är några namn som användes än idag. Detta är gamla namn på några av länderna i Småland. Kartan visar vad Smålands länder hette. Faksimil från Tacticus.

Trots höstrusk och regn, Corona och smittrisk samlades en femtiohövdad skara av intresserade lyssnare i Emåkyrkans församlingssal för att höra och se ett bildspel om hur den gamla häradsvägen genom Sandsjö socken sakta förvandlades till Handelsvägen.

Alltsedan 1994 har Sandsjö Hembygdsförening återkommit med en årskalender. Så även detta år. Kalendern för 2021 ligger ute till försäljning och för studier av intressanta händelser i den lokala historien. Den optimala julklappen till den som vill lära känna Sandsjö sockens historia.

Folkets Hus - ett hus för alla
Redan 1907-08 fick Sandsjö stationssamhälle sitt eget Folkets Hus. Det låg placerat vid det då nästan obefintliga Torget och blev en samlingspunkt för alla föreningar i det tidiga industrisamhället.
1972 revs detta hus och ersattes av ett nytt Folkets Hus i nära anslutning till den nybyggda Parkskolan.

Det började med en kort gudstjänst. Sedan bar det av ut på kyrkogården där Anders Lagerkvist och Ann-Marie Simonsson berättade om gravarna. Denna gång "besöktes" ca 25 gamla lärares gravar som har verkat i Sandsjö socken. Vid slutet kom regnet och då glesnade leden.

Vid en kulle i Källestorp (vid Möcklamo) finns en torpskylt. Denna skylt säger inget om de umbäranden och vedermödor som präglat platsen.

En solig augustikväll sjöd åter hembygdsparken på Nyholmsberg av liv och rörelse. Det var dags för en ordentlig ansiktslyftning. Ett allmänt upprop manade till en gedigen arbetsinsats av intresserade medlemmar.

- Välkomna till oss på Halla gård! utropar Aldor och Helena Albertsson. Det är en ljummen sommarkväll och då besökarna blickar österut skådar de en mäktig utsikt över det småländska höglandets skogar och sjöar. Långt där borta urskiljer man glittret från Nömmens spegelblanka yta.