Då och Nu i Nässjöbygden 2020

Innehåller bland annat "När ängen blev ett torg". En sammanfattning över hur torget blev till.

Vi har även tidigare årgångar till priset av 50 kr. 

120,00 kr