Program för 2020

Här finns alla aktiviteter vi planerat för under 2020

 • Lördag den 28 mars kl. 14.00 - 17.00. Öppet hus i Arkivet. Visning av foton och dokument. Kaffeservering      INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONA-VIRUSET
 • Juni. Invigning av vår Sommarutställning: Konstnärer i Sandsjöbygden. Tid och datum kommer senare.
 • Lördag den 6 juni kl. 18.00. Nationaldagen firas i Hembygdsparken Nyholmsberg. Line Isacsson högtidstalar. Sång av kyrkokören. Kaffeservering.  INSTÄLLT                                        
 • Tisdag den 23 juni kl. 18.00. Byvandring i Stationskvarteren i Bodafors. Samling vid Svenska kyrkan. Ta med fika-korg.
 • Söndag den 5 juli kl. 15.00. Underhållning i Hembygdens Hus. Allsång med Bengt Knutsson med vänner. Kaffeservering.  INSTÄLLT
 • Söndag den 26 juli kl. 15.00. Underhållning i Hembygdens Hus. Sång och musik med Ted Sandstedt. Kaffeservering.
 • Lördag den 1 augusti kl. 12.00 - 15.00. "Sandsjö marken" som hålls vid Sandsjö Bygdegård där vi medverkar med ett bokbord.       INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONA-VIRUSET
 • Sommarkyrka i Norra Sandsjö onsdag 12 augusti - söndag 18 augusti.
 • Torsdag den 20 augusti kl. 18.00. Byvandring i Halla. Ta med fika-korg.
 • Söndag den 6 september kl. 15.00. Kyrkogårdsvandring i Norra Sandsjö. Inleds med en andakt i kyrkan. Guider från hembygdsföreningen medverkar. Kyrkan bjuder på fika.
 • Lördag den 12 september. Bodaforsdagen. Öppet hus i Hembygdens Hus. INSTÄLLT
 • Torsdag den 22 oktober kl 19.00. Hembygdskväll i Emåkyrkan. Bildspel med Rolf-Krister Bergström.
 • Lördag den 7 november kl. 14.00 - 17.00. Öppet hus i Arkivet. Visning av foton och dokument. Kaffeservering.  INSTÄLLT
 • Lördag den 28 november kl. 11.00 - 16.00. "Jul i huset" på Emåns Ekomuseum där vi har ett bokbord. INSTÄLLT
 • Det blir fler aktiviteter under året så som Film- och bildspelskvällar. Tid och datum kommer vartefter det bestäms.