Program för 2021

  • 27 oktober. Öppet medlemsmöte – Framtidsspaning möte 1. Klockan 18.30. Fika.
  • 10 november. Öppet medlemsmöte - Framtidsspaning möte 2. Klockan 18.30. Fika.
  • 13 november. Öppet Hus – öppet arkiv. Klockan 14-17. Kaffeförsäljning.
  • 8 december Öppet medlemsmöte - Framtidsspaning möte 3. Klockan 18.30. Fika.