Arkivet

På Snickargatan 5 i Hembygdens hus ligger Sandsjö Hembygdsförenings hjärta, det stora arkivet. Alltsedan 1938 har föreningens medlemmar och andra hembygdsvänner samlat in material, vilket nu finns tillgängligt för alla intresserade hembygdsforskare.

I arkivet hittar du mängder av material från de olika möbelfabrikernas verksamheter. Här finns skisser från fabrikens berömda möbelarkitekter, lönelistor från slutet av 1800-talet, protokoll från styrelser och bolag samt foton och dokumentation över arbetare och produkter.

Genom det stora antalet lokala fotografer kan arkivet ståta med en fotodokumentation som är unik. Här finns negativ, glas plåtar och album i rikliga mängder och de ger besökaren en god bild från den tid då samhället byggdes utifrån Emån och järnvägen.

Här finns dessutom litterära verk, författade av lokala förmågor, som berättar om bygdens historia och dess inbyggare. De olika folkrörelserna har lämnat in sitt historiska material och här kan du följa hur kultur och upplysning spreds i socken och samhälle.

Ett rikt register hjälper dig att hitta bland alla de källor, som står insorterade i hyllorna. Vill du ha hjälp så tar du kontakt med Hembygdens Hus. 

En del släktforskningsmaterial finns t.ex. födda 1860-1896 i N. Sandsjö och husförhörslängder från 1700 och framåt, Sveriges befolkning år 1880, 1900, 1910, 1970, 1980, 1990 och 2000 samt Emigranter, Sveriges alla döda 1860-2016 och Begravda i Sverige. Har du kört fast i N.Sandsjö med din forskning, kanske går det att lösa, skicka ett mail och fråga.


Här berättar Rolf-Krister Bergström och Sven Danielsson lite om vilka fotoskatter som finns i hembygdsföreningens arkiv.


Så fick föreningen en skatt från Svenska Möbelfabriken

På 1960-talet arbetade Georg Johannesson på Svenska Möbelfabriken. En dag gick han till panncentralen, varför han gick dit kunde han inte svara på, han berättade: "Jag hade inte där att göra".
Han fann där hela golvet fullt med gamla handlingar från fabriken, allt skulle brännas. Georg fick tillåtelse att ta hand om materialet. Han överlämnade detta till Sandsjö Hembygdsförening. Eftersom Georg var en av eldsjälarna till Sandsjö Hembygdsförenings arkiv, så blev det väl omhändertaget.
Idag äger Sandsjö Hembygdsförening en unik skatt från Svenska Möbelfabriken, såsom ritningar, foton, böcker som berättar om arbetarna, film, dokument, priskuranter m.m.