Värdegrund

Värdegrund

Under föreningens årsmöte 2022 antogs följande värdegrund.

Norra Sandsjö hembygdsförenings värdegrund - ÖGA

En värdegrund slår fast de etiska och moraliska värderingar som gäller i föreningen och ska följas av medlemmarna.

Öppenhet

Föreningen är öppen för alla människor. Den är transparant, demokratisk och inbjudande. Vi lyssnar och lär oss tillsammans. Vi välkomnar och bjuder in medlemmar att bidra och att delta i vår gemenskap.

Gemenskap

Vår verksamhet ska präglas av gemenskap och glädje. Vi accepterar våra olika personligheter och skillnader i åsikter men arbetar tillsammans - och hjälper varandra - för föreningens bästa. Gemenskapen och att vi har roligt är det grundläggande fundamentet i föreningen.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra roller och för hembygdsföreningen. Vi tar ansvar för vår utveckling, verksamhet och ekonomi. Vi tar ansvar för att säga ifrån ifall någon bryter mot vår värdegrund.