Nyheter

Det började med en kort gudstjänst. Sedan bar det av ut på kyrkogården där Anders Lagerkvist och Ann-Marie Simonsson berättade om gravarna. Denna gång "besöktes" ca 25 gamla lärares gravar som har verkat i Sandsjö socken. Vid slutet kom regnet och då glesnade leden.

Vid en kulle i Källestorp (vid Möcklamo) finns en torpskylt. Denna skylt säger inget om de umbäranden och vedermödor som präglat platsen.

En solig augustikväll sjöd åter hembygdsparken på Nyholmsberg av liv och rörelse. Det var dags för en ordentlig ansiktslyftning. Ett allmänt upprop manade till en gedigen arbetsinsats av intresserade medlemmar.

- Välkomna till oss på Halla gård! utropar Aldor och Helena Albertsson. Det är en ljummen sommarkväll och då besökarna blickar österut skådar de en mäktig utsikt över det småländska höglandets skogar och sjöar. Långt där borta urskiljer man glittret från Nömmens spegelblanka yta.

Alla mörka moln skingrades då Ted och Anna-Karin Mähler-Sandstedt äntrade scenen vid Hembygdens Hus i Bodafors. Solen tittade fram och spred glädje och förväntan hos den lyssnande skaran.

- Den 1 oktober 1864 frustade en kolsvart järnhäst uppför den branta stigningen från Sävsjö mot Sandsjö socken. Det var inalles 37 höjdmeter utsträckta på 12 kilometer och Prins August fick kämpa för att nå det småländska höglandets hjärta.
Detta var ett historiskt ögonblick. Sandsjö socken öppnade ett alldeles eget Stationssamhälle.

Daler, riksdaler, transportsedlar, nödmynt, skilling, rundstycken - och senare kronor. I Sverige har vi haft många olika betalningsmedel. Men i takt med att kontantanvändningen minskar funderar Riksbanken på om man kan införa ett elektroniskt betalningsmedel; E-krona.

I Södertälje lyfts arvet efter Wendela Hebbe fram. Hon anses nämligen vara den första kvinnliga journalisten i Sverige. Men där hon växte upp - i Norra Sandsjö - flagnar minnet av den som banade väg åt kvinnor inom journalistiken.

Ofta används begreppet milstolpe i daglig svenska. Men begreppet är gammalt och långt ifrån alla vet bakgrunden. Magnus Rydholm försöker lite kortfattat beskriva historien bakom milstenarna som finns längs gamla lands- och häradsvägar.