Nyheter

I en lång karavan rullade de bilburna gästerna in på ladugårdsbacken i Djurseryd. Sandsjö Hembygdsförening och Vuxenskolan hade bjudit in till byvandring hos Gunnar Wallentinsson. Mäktiga molnbankar bildade bakgrund till Gunnar då han hälsade alla välkomna till sin fädernegård.

Vilka torp är inte utmärkta på torpkartan? Finns de gamla skyltarna kvar? Vilken information finns på torpkartan för varje enskilt torp? Har vi några gamla bilder på dessa?

Torpkartan är en viktig del i hembygdsföreningarnas arbete. Den gör det möjligt för släktforskare och andra att hitta de torp där förfäder fötts.

Åke Hultqvist har skrivet boken Buggeryd – en by på småländska höglandet genom sex sekler. Hembygdsföreningen träffade honom och fick lyssna på hur idén blev verklighet.

Torpkommittén kartlägger och skyltar upp gamla torp inom Norra Sandsjö socken. Följ med när den besökte och satte upp skylt vid Knuts soldattorp.

Sandsjö kyrkokör under ledning av Bodil Karlsson sjöng när nationaldagen firades i hembygdsparken. Flera var klädda i sockendräkter eller i Sverigedräkt.
Kantor Mona Wallinder brukade leda sångkören, men är denna gång högtidstalare. Hon är klädd i sockendräkt.
Mona Wallinder påminner om hur vårt land enades och hur idoga människor före oss hade lagt...

Torpskyltning

14.06.2019

Måndagen 10 juni gjorde Inger Pettersson och Rolf-Krister Bergström ett besök hos Doris och Lennart Andersson i Sjöhaga, Besekull. Anledningen var att Lennart hade varslat styrelsen att han hade gjort de sista skyltarna. Föreningen ville dokumentera hans verksamhet samtidigt som den ville rikta ett varmt tack för allt det arbete som Lennart lagt...