Nyheter

Magnus Rydholm förklarar lite om historien bakom säterier. I Norra Sandsjö har vi haft flera stycken.

- Är Hembygdsföreningen intresserade av att ta del av mina urklippspärmar från 1980 och framåt, löd frågan som Kennerth Martinsson ställde till arkivkommittéens Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström.

Med skärpa och engagemang tog Åke Hultqvist med sig medlemmarna ur Sandsjö hembygdsförening till stormaktens Sverige där indelta soldater från soldat- och grenadjärtorp, i det mörkaste av Småland, red för kung och fosterland och gjorde tappra insatser för den svenska krigsmakten.
Det var dags för Sandsjö Hembygdsförening att hålla årsmöte.

Den inblick i Bodaforslivet under 1930-talet som Axel Fors, genom sina filmer, dokumenterat drog åter många besökare till Hembygdens Hus i Bodafors. Redan halvtimmen innan start var salongen full och åter fick, tyvärr, en del åhörare vända hem. Många som fick vända i dörren vid förra visningen bänkade sig nu, i god tid, framför filmduken.

Det stora intresset, som Axel Fors filmer från 1930-talet rönte, medför att Sandsjö Hembygdsförening inbjuder alla intresserade till en ny visning. Denna kommer att gå av stapeln på Hembygdens Hus tisdagen den 18 februari och ha samma upplägg som den första. Det är Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström som berättar och kommenterar film...

I Övrarp finns en lingrop. Men vad är detta? Magnus Rydholm berättar hur lingropen användes och uppmärksammar ett lite bortglömt kulturminne.

Det gamla Epidemisjukhuset fylldes av liv och förväntan. Andäktigt satt de församlade besökarna, ett åttiotal, framför filmduken och beskådade de flimrande svartvita filmsekvenserna, som dansade fram på arenan framför dem. Sandsjö Hembygdsförening hade bjudit in allmänheten för att visa och berätta om Axel Fors filmer från 1930-talet.

Sandsjö Hembygdsförening inbjuder till en afton i den gamla svartvita filmens tecken. På duken spelas upp scener från 1930-talets Bodafors. Människor, miljöer, händelser och hus flimrar förbi i en, som det tycks, aldrig sinande ström. En riktig fullträff i gammal hederlig Bodaforshistoria.

Bakom en torpskylt finns ofta många historier och livsöden. Emilia Sophia Carlsdotters historia är en sådan. Se filmen för att få veta mer.