Så här i juletid finns det alltid anledning att summera det gångna året. Och skicka en julhälsning till alla medlemmar. För det har varit ett mycket bra år med många höjdpunkter.

Snön gnistrade och det knarrade under skosulorna när besökarna tog vägen mot Hembygdens Hus i Bodafors. Julgranen lyste välkomnande och marschaller spred sitt fladdrande sken över den snötäckta uppfarten.

Caféer i Sandsjö socken
Tidigt insåg människor att man behövde samlingsplatser i de civiliserade samhällena. När kaffet kom till Europa startade en cafékultur, som spred sig som ringar på vattnet. Från Wien, Paris, Berlin och Köpenhamn kom den så småningom även till Sandsjö Station, "Möbelrikets Mecka" i Norden.

Bilder väcker liv och rörelse i människors tankebanor. Detta hoppas Sandsjö Hembygdsförening kunna bidraga med genom sin nytryckta Årskalender för 2023.

Den ena bilen efter den andre svängde denna grådisiga afton in på Snickargatan i Bodafors och parkerade på grusplanen framför Hembygdens Hus. Från sidogatorna strömmade folk till och prick klockan arton var varje sittplats fylld av förväntansfulla gäster.

FILMAFTON

19.10.2022

Alltifrån Häggs pinnstolsfabrik till C-fabrikens exklusiva möbeltillverkning har Bodafors varit känt för sitt stora hantverkskunnande och sina många gånger mycket smarta idéer inom tillverkningsprocesserna.
Georg Johannesson har själv varit en av hantverkarna, därtill en mycket hängiven vän av sin hembygd, Sandsjö socken.
Under årens lopp har...

- Den förste oktober 1864 öppnades omvärldens portar för den nya orten, Sandsjö Stationssamhälle. Den dagen kom ångloket Prins August tuffande upp i stigningen från Sävsjö och möttes av jublande, men också väldigt förundrade människor. Dessa stod parkerade runt det nybyggda stationshuset, "Palatset i Tassemarkerna". Idag står vi vid samhällets nav...

Med strålande sol och ljumma vindar hälsade Ingegerd Tyreskog ett 40-tal besökare välkomna till Smålands största by, Rödja, belägen i Norra Sandsjö socken.