Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till några utvalda personer i styrelsen.

Greger Phalén

Ordförande

070-666 80 61

greger.phalen@outlook.com


Bengt Karlsson

Kassör

070-992 33 54

bengt.a.g.karlsson@telia.com 

Anders Lagerkvist

Vice ordförande

0380-777 63

lagerkvist1989@gmail.com

Jan Andersson 

Vice kassör

070-381 87 35

jan.nyaby@gmail.com

Karin Larsson Salander

Sekreterare

073-770 88 73 

blommoroblader@hotmail.com