Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till några utvalda personer i styrelsen.

Greger Phalén

Ordförande 

070-666 80 61

greger.phalen@outlook.com


Anders Lagerkvist

Vice ordförande

0380-777 63

lagerkvist1989@gmail.com

Birgit Engqvist

Sekreterare

070-347 20 01

arne.engqvist@telia.com