Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till några utvalda personer i styrelsen.

Magnus Rydholm

Ordförande

070-319 66 76

magnus.rydholm@jagareforbundet.se


Jan Andersson

Kassör

070-381 87 35

jan.nyaby@gmail.com 

Anders Lagerkvist

Vice ordförande

0380-777 63

lagerkvist1989@gmail.com

Elin Gustafsson 

Vice kassörKarin Larsson Salander

Sekreterare

073-770 88 73 

blommoroblader@hotmail.com