Sandsjö Hembygdsförening på rätt väg

04.03.2024
En gemytlig stämning spred sig i Sandsjö Bygdegård då hembygdsvänner fyllde lokalen.
En gemytlig stämning spred sig i Sandsjö Bygdegård då hembygdsvänner fyllde lokalen.


En ljum västanfläkt svepte in över Sandsjön när medlemmar ur Sandsjö Hembygdsförening slöt upp kring årsmöte i Sandsjö Bygdegård. Parkeringen fylldes och den stora salen var dukad för möte och fest. Snart var salen fylld och ett trivsamt sorl fyllde rummet som var behängt med tavlor av Ulf Tedenstig och Erik Sandsjö.

- Hjärtligt välkomna allesammans, hälsade ordförande Magnus Rydholm. Det gångna året har varit ett aktivt år och det är med glädje vi går till bokslut över 2023.

Val till styrelse följde och här hade Magnus valt att avgå och mötet valde Karin Larsson Salander till ny ordförande.
- Kraften har varit med mig i form av aktiva medlemmar, sa Magnus. Jag tycker om föreningen och har försökt att vara som en lagledare, vars uppgift är att skapa strukturer. Jag har också velat vara som en trädgårdsmästare som gödslar och vårdar och vill se vackra blommor spira i min trädgård. Jag tackar för mig och fortsätter jobba i föreningen och tror att nya styrkor kan skapa en lysande framtid.
- Tack för förtroendet! Jag känner att vi är på rätt väg i föreningen och att jag tryggt kan fortsätta att färden i Magnus inkörda hjulspår.
Föreningens verksamhet under året har varit produktiv. En stor renovering av Sockenmagasinet har kunnat genomföras tack vare hjälp av Länsstyrelsen. Boverket har hjälpt till att skapa en handikapptoalett och ett arbete har påbörjats med att säkra byggnaderna i Hembygdsparken där också en skogsröjning har medgett utsikt mot socknens kyrka och Buggeryd.
Hembygdens hus har kunnat vara öppet för besökare tack vare en frikostig donation. Byvandringar har genomförts, nationaldagsfirande liksom allsångskväll, där Karin och Magnus gjorde succé, har dragit publik till Hembygdsparken.

Under Karin Larssons ledning har en permanent Caféutställning byggts, som kompletterar föreningens utgivna Cafébok.

Femtinge teater har spelat "Jukebox", skolan har fått lektioner i Sandsjös historia, en 1930-talsutställning har funnits tillgänglig på Hembygdens Hus och Rickard Salander har spelat "Skivor till kaffet".
Pernilla Rosenqvist har tagit krafttag för att göra vår torpkarta lättillgänglig för alla.

Trevliga arbetsstunder har anordnats med fika eller korvgrillning ute i Hembygdsparken och Årets Fotokalender har sålt bra.

- Tiderna förändras, samhället utvecklas i olika riktningar och vi måste förändra och följa med, säger Magnus, och så berättar han om de stadgar som föreningen tog 1988 och som nu styrelsen förnyat, förändrat och lagt fram för årsmötets godkännande. Årsmötet tog, utan protest, det lagda förslaget för vilket Magnus tackade å styrelsens vägnar.

- Kan jag be följande komma fram, manar Magnus, och läser upp följande namn: Rolf-Krister Bergström, Mats Eriksson, Ann-Marie Simonsson och Hans Pruth!
Denna grupp har under ett flertal år författat och dokumenterat händelser och personer i vår bygd. Nu senats Caféboken, vilken fått gå i nytryck. Nu vill vi i styrelsen tacka dem genom att utdela varsitt förtjänsttecken i form av en nål.
Hembakade kakor och gott kaffe avslutade mötet och därefter vidtog ett föredrag av Tore Lagerqvist som var född och uppvuxen på den gamla släktgården i Boda by.
Han tog med åhörarna på en resa genom Sandsjös långa och händelserika historia med hjälp av bildmaterial som han plockat ur arkivet. Han tackades med varma applåder och en tjusig vårbukett.

Mötet avslutades med gemytliga gruppsamtal och lotterivinster utdelades innan deltagarna satte sig i sina bilar och styrde hemåt i en av de första vårkvällarna.