Årsmöte i Bygdegården

19.04.2022

Vägen mot framtiden - Våga förändra!
En kylig vind och nyväckt vårsol välkomnade Sandsjö Hembygdsförening när de anlände för årsmöte i Norra Sandsjö Bygdegård. Parkeringsplatsen fylldes av bilar och den närliggande Uppsjöns vattenspegel blänkte i eftermiddagsssolens glans.

Sandsjö Hembygdsförening hade kallat till årsstämma och ett 50-tal medlemmar bänkade sig i den trivsamma bygdegården. Ordföranden Magnus Rydholm deltog per länk eftersom han drabbats av en mildare Covid.
Anders Lagerqvist öppnade mötet med en tyst minut för att hedra de medlemmar som avlidit under året. Karin Larsson-Salander läste upp verksamhetsberättelsen för 2021 och åhörarna gladdes åt den digra verksamhet som ändå pågått trots Covidsmitta och restriktioner.

Valberedningen hade utfört ett gott arbete och Anders Lagerqvist hade fullt arbete med att efterhöra medlemmarnas bifall för att sedan klubba besluten.
Kassören Jan Andersson berättade och förklarade hur föreningens ekonomi tedde sig inför år 2022. Tack vare en frikostig donation har personal till verksamheten kunnat kvarhållas och genom ett sökt bidrag från Riksantikvarieämbetet har en stor summa kunnat anslås för reparationer på Hembygdsparkens byggnader. Jan avtackades med blommor och hyllningsord och lovade att kvarstå som mentor för den nytillträdde Oscar Sundbäck.

Med blommor och förtjänsttecken hyllades Lennart Andersson för allt uppoffrande arbete han lagt ner på att under en lång period tillverka torpskyltar samt vara behjälplig med allehanda arbete inom föreningen.

Monica Larsson överlämnade en pärm till styrelsen. Pärmen innehöll en fullständig historisk förteckning över alla fastigheter i Grimstorp.

Under den gångna hösten och vintern har medlemmar samlats för att inventera styrkor, hot, svagheter och möjligheter. Detta arbete har sammanställts till en plan, en väg mot föreningens framtid. Öppenhet, gemenskap och ansvar skall bli föreningens värdegrund. Fokusområden har prioriterats och långsiktighet har satts som mål där hembygden ska vara det centrala. Ordförande Magnus bad nu årsstämman om förtroende, för honom och styrelsen, att få driva dessa frågor med full transparens och med varje medlems delaktighet. Ett enigt möte gav styrelsen fullt förtroende i detta arbete.

- I år kan vi fira ett 100-årsjubileum, sa Rolf-Krister Bergström och med ett bildspel visade han hur Eksjö tidning år 1921 skildrade namnstriden då Sandsjö stationssamhälle mer eller mindre tvingades byta namn till Bodafors.

Sven Danielsson fortsatte sedan bildvisningen med en kavalkad av foton, personer, vyer, som kryddades med berättelser, anekdoter och målande personskildringar. Mötesdeltagarna fick bekanta sig med köpmän, barnmorskor, snickare och familjer allt medan hus och gatubilder gled förbi i en aldrig sinande ström. Folk nickade igenkännande, kommenterade och njöt av Svens enorma detaljkunskaper.

Borden var dukade med kaffe och hembakade kakor. Många deltagare hade inte träffats på väldigt länge och när mötet var slut fortsatte samtalen långt ut på trappan.

Mötesbesökarna lämnade nöjda bygdegården med en stark förhoppning om att Sandsjö Hembygdsförening tycks gå en positiv framtid till mötes.