Caféstämning i Hembygdens Hus

16.12.2022

Snön gnistrade och det knarrade under skosulorna när besökarna tog vägen mot Hembygdens Hus i Bodafors. Julgranen lyste välkomnande och marschaller spred sitt fladdrande sken över den snötäckta uppfarten.

En studiegrupp från Sandsjö Hembygdsförening hade denna kväll bjudit in allmänheten att deltaga i deras boksläpp. Boken som de skrivit handlade om 32 caféer, som alltifrån 1860-talet och fram till dags dato, funnits i trakterna.

Genom ett bildspel berättade de och gav ett axplock om bokens innehåll. Fakta, historik, personer och miljöer flimrade förbi och kommenterades i många fall av de engagerade åhörarna. I flera fall hade det funnits caférörelser i de vackra trähus som var belägna runt torget eller längs genomfarterna. Dessa byggnader var ju i alla fallen omgjorda och de utpräglade träfasaderna kraftigt förändrade, vilket orsakade besvikna suckar och röster höjdes i frågan varför dessa hus inte hade bevarats på ett bättre sätt.

Det enda café, som idag finns att tillgå i Bodafors är den kaffeservering, som stundtals är öppen på Hembygdens Hus och Erikshjälpen samt den nyöppnade "Röda Längan" , som är belägen längs Kulturgatan/Magasinsgatan.

Det framkom också att brödbilar hade trafikerat landsbygden varvid de hade stannat, tutat och erbjudit färskt bröd direkt från bageriet.

Kvällen besöktes av gäster från Sävsjö, Nässjö, Rödja och Bodafors med omgivningar. Telefonsamtal under dagen innebar att långväga intresserade, som hade svårt för att ta sig till Bodafors, tillförsäkrade sig ett exemplar av boken.

Efter redaktionens presentation fortsatte kvällen med gemensamt kaffe med hembakad kaka. Kvällen avlöpte i trivsam caféstil och runt caféborden berättades minnen och episoder från Järnvägscaféet, Bagareboden, Wesslings Konditori liksom dråpliga historier, som hade sitt ursprung från det välkända "Café Slink In".

Boken finns att köpa på Hembygdens Hus och kostar 200 kronor. En bra julklapp för den som är intresserad av sin hembygds historia och gillar en stunds intressant och stundtals rolig läsning.

Text o foto: Rolf-Krister Bergström