En djupdykning i minnenas banker

10.03.2020

- Är Hembygdsföreningen intresserade av att ta del av mina urklippspärmar från 1980 och framåt, löd frågan som Kennerth Martinsson ställde till arkivkommittéens Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström.

Där stod plötsligt Kenneth en måndagsmorgon med bilen fullastad av pärmar. Tillsammans bar vi in flyttlådorna och slog upp några sidor för att se vad gåvan innebar. Genast förstod vi att detta skulle vara en het potatis för våra besökare under exempelvis "Öppet Hus".

Pärmarna var fyllda av lokala reportage, notiser, dödsannonser liksom bröllopsfoton, jubileum, fester och intressanta intervjuer.

- Tack ska du ha! Detta tar vi gärna emot och sätter ut för allmänt beskådande och läsande. Detta är ju lokalhistoria, skriven av lokala redaktörer och lästa av bodaforsare, som nog gärna friskar upp minnet och med ett leende slår sig ner vid kaffeborden för att diskutera och minnas kring de olika händelserna.

-  Jag har en grej till, lade Kenneth till. I bilen har jag också en låda och ett stort album fulla av "stenkakor". Vad säger ni om dem? Ska jag ta in dem också?

- Kör till! Det är Svens specialitet och han har katalogiserat alla skivor, som strömmat in hittills. Vi får nog plats med dina också.

På det här viset kom nu vårt skivförråd att utökas med ytterligare "Guldkorn" från gissningsvis 1940/50 - talen. De här fynden kan kanske leda till en intressant stund med "Skivor till kaffet".

- Så har jag till sist mitt stora arbete från religionsstudierna i Lund. Det handlar om Frikyrko- och Väckelserörelserna i vår bygd. Det är en samling intervjuer med kända bodaforsprofiler, vilka figurerat i de religiösa rörelsernas framväxt på orten. 

Pärmarnas innehåll ger läsaren en skjuts rakt in i den lokala historieskrivningen. I detta fall ett firande av Bodafors kyrkas tillkomst 1940. (Pärmens tillkomstår är 2000)
Pärmarnas innehåll ger läsaren en skjuts rakt in i den lokala historieskrivningen. I detta fall ett firande av Bodafors kyrkas tillkomst 1940. (Pärmens tillkomstår är 2000)