"FLITIGA HÄNDER" - publiksuccé

28.10.2022
Georg Johannesson - alltid på språng
Georg Johannesson - alltid på språng

Den ena bilen efter den andre svängde denna grådisiga afton in på Snickargatan i Bodafors och parkerade på grusplanen framför Hembygdens Hus. Från sidogatorna strömmade folk till och prick klockan arton var varje sittplats fylld av förväntansfulla gäster.

Sandsjö Hembygdsförening hade bjudit in till Filmafton och på programmet stod en två timmar lång film. Det var den store hembygdsvännen Georg Johannesson, som under åren 1964 fram till 1988 hade förevigat händelser, miljöer, personer och yrkesprocesser på sin födelseort Bodafors.
Georg Johannesson var möbelsnickare, jobbade på "Svenska" och ägde en gedigen kunskap om tillverkning och hade själv ett gott praktiskt handlag då det gällde allehanda sysslor till Hembygdsföreningens fromma.
Tidigt inhandlade Georg en filmkamera, av märket Eumig dubbel-8, för att sedan kunna dokumentera orten i rörliga bilder. Sålunda fanns en mängd filmsekvenser, som han kopplade samman till en lång rulle, transformerade om till VHS, som sedermera förvandlades till DVD och som nu ligger som en praktisk fil på föreningens dator.
Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström presenterade i korta ordalag Georg för publiken och därefter startades filmförevisningen. Ett 70-tal besökare hade bänkat sig och följde med igenkännande blickar och kommentarer de förbiflimrande scenerna i den film som Georg hade döpt till "Flitiga händer".
Georg tog tittarna med på hembesök hos ortsbor, som hade svarv och verktyg i källare eller uthus. De fick se på hur Gunnar Berggren skar trägubbar, hur Rune Holmberg tillverkade skåp för fickur, hur Tore Patriksson gjorde spånarbeten och hur Rolf Lehmann konstfullt sågade fanér till sina intarsiatavlor, Ingvar Fredén med ortens mest välstädade verkstad och Pelle Lundell med sina vackra träarbeten. En festlig kavalkad av välkända profiler presenterades på duken.

I nästa filmklipp förflyttades tittarna till DUX tillverkning på den nya C-fabriken och publiken kommenterade med namn och yrke, då de flesta "skådespelarna" hade varit välkända personer i det småländska samhället.

Med glittrande blickar följde gästerna med då Georg visade upp Torginvigningen 1988, Söndagsskolans 75-årsfest 1973 samt krönte händelserna med att ta in loket Prins August på perrongen då järnvägen firade sitt hundrade år och därtill förevisa stationskarl Albert Andersson i full uniform, medaljerad och stram.
Med andäktig koncentration följde publiken varje scen och ingen ville bryta för det framdukade kaffet utan serveringspersonalen blev tvungna att tänja på tålamodet i väntan på filmens slut.
En Bodaforsfödd man och hans fru dök upp denna kväll med två gåvor till Hembygdsföreningen. Det var Bengt Hultberg med frun Susanne som överlämnade två tavlor, som hade hängt i Bengts föräldrahem.
Även Nässjöbor hade letat sig ner till Bodafors. Annette Collén hade tagit med sig grannen Kjell Myreskog samt Håkan Andersson. Annette hade anfäder på orten och Kjell och Håkan var bägge erfarna arbetare inom möbelindustrier i Nässjö.
Filmens slut-ord på den vita duken framkallade applåder och arrangörerna talade kort om betydelsen av att kunna sin historia för att kunna ta kloka beslut i nuet, vilka tryggt ska leda oss in i framtiden. Georg Johannesson fick all respekt för sitt arbete att ge oss, nu levande, en bra grund för att kunna tillgodogöra oss den lokala historien från "Möbelrikets Mecka".
Som avslutning samlades besökarna till kaffe med hembakta kakor och kvällen förlängdes genom belåtna kommentarer och recensioner av filmen samt ytterligare personliga berättelser runt de dukade borden.
Besökarna påmindes till sist om den snart utkommande årliga bildkavalkaden i Årets Kalender.