Föreningens väg mot framtiden

28.05.2022
Vägen mot framtiden är ljus. Det finns goda möjligheter att utveckla föreningen – om vi gör rätt saker och följer med i samhällsutvecklingen.
Vägen mot framtiden är ljus. Det finns goda möjligheter att utveckla föreningen – om vi gör rätt saker och följer med i samhällsutvecklingen.

På årsstämman i april tog föreningen beslut om att mål för framtiden och vilken förening Sandsjö hembygdsförening ska vara.

Styrelsen hade lagt fram en proposition efter vinterns medlemsmöten. För det är medlemmarnas syn på trender, omvärlden och framtiden som har format målen och vägen mot framtiden. 

– Precis som många andra föreningar vill vi ha fler aktiva medlemmar. Men för att komma dit behöver föreningen förändra sig. Vi behöver jobba lite annorlunda. Bland annat måste det bli enklare för medlemmar att ta på sig uppdrag. Det innebär att det måste finnas små uppdrag som är ganska enkla att utföra, säger ordföranden Magnus Rydholm.

Han är tydlig med att när omvärlden ändrar sig måste föreningen också göra det – inte kring föreningens verksamhet och syfte – utan hur vi bjuder in medlemmarna i föreningen. 

– Vi kommer också att sträva mot att föreningen prioriterar Sandsjö socken. Det är detta som är kärnan i vår verksamhet – som ska förekomma i hela socknen, inte bara i Bodafors.

En annan viktig del i vägen mot framtiden är att alla ska känna sig välkomna. 

– Därför ingick en värdegrund i beslutsunderlaget. Denna är viktig. Vi ska ha roligt och en stor gemenskap. Detta är en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Når vi dit är framtiden ljus för föreningen, säger Magnus Rydholm.


Följande långsiktiga mål ska föreningen arbete mot:

Mål fram till 2025

Medlemsutveckling

 • Aktiv medlemsvärvning - av alla som är aktiva i föreningen.
 • Information om hembygdsföreningen till nyinflyttade i socknen.
 • Till 2025 ska vi vara minst 500 medlemmar, varav 50 medlemmar är under 40 år.

Aktiva medlemmar och styrelse

 • Fördela arbetet på fler. Göra det enkelt att bidra - mindre och fler uppgifter.
 • Arbeta aktivt för att bjuda in hembygdsintresserade för att få fler att bidra till föreningens utveckling.
 • Använda kommittéerna allt mer. Tydliga ansvar och mandat.
 • Tillåta att personer tar egna initiativ och ansvar så länge det leder mot målbilden.

Fastigheter sköts och används

 • Plan för underhåll, samt inventeringar av materiel på Nyholmsberg (2023).
 • Avverkning av träd på Nyholmsberg.
 • Löpande söka bidrag till underhåll av fastigheterna.
 • 2025 har vi renoverat minst 2/3-delar av fastigheterna.
 • 2025 har vi årlig verksamhet på Nyholmsberg.

Utvecklad verksamhet, samarbete, turism

 • Det ska finnas minst tre aktiviteter/saker som tilltalar turister.
 • Samarbete med minst två föreningar, som ger mervärde åt föreningen.
 • Skolor besöker Nyholmsberg årligen.
 • Nyttjar samhällstrender och genomför beprövade och nya aktiviteter och verksamhet för att levandegöra hembygden och historien.
 • Verksamhet ska genomföras över hela Sandsjö socken.

Digital utveckling

 • Plan för digital utveckling framtagen under 2022.
 • Inköp av datorer, filmkameror mm, senast 2023.
 • Utbildning till alla som ska arbeta med digitala hjälpmedel, 2023.
 • Lagring av data i molnet.
 • Program för redigering, bokföring och medlemssystem finns och uppdateras regelbundet.