Häradsväg blir Handelsväg

26.10.2020

Trots höstrusk och regn, Corona och smittrisk samlades en femtiohövdad skara av intresserade lyssnare i Emåkyrkans församlingssal för att höra och se ett bildspel om hur den gamla häradsvägen genom Sandsjö socken sakta förvandlades till Handelsvägen.

En gammal oxkärra passerar Stolpens gård på väg mot Sandsjö Station
En gammal oxkärra passerar Stolpens gård på väg mot Sandsjö Station

Byvandring
Sandsjö Hembygdsförening och Vuxenskolan hade inbjudit till en byvandring inomhus. Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström hade grävt i föreningens arkiv, läst in och sammanställt ett bildspel, som tog åhörarna tillbaka till den tid då 1800-tal övergick i 1900-tal.

Det gamla missionshuset, byggt 1873, fick utgöra starten på vandringen. Marken skänktes av "Riksdagsmannamoran" Sara-Lisa Sandstedt i Hornaryd Östergård.
Vägen ledde sedan till ett av traktens äldsta hus, Solliden. Där bodde Albert Gustafsson, som med sin häst körde transporter för AB Sandsjö Möbelfabrik. Han hjälpte även folk att flytta.
Smeden Oskar Celinders hus, Städjan, passerades liksom toffelmakaren Adolf Wadells hem. Fadern J.P. Wadell utgjorde ett av de vittnen som hördes under rättegången om den stora tågolyckan 1864.

Stolpen - traktens nav
Lite längre ner på gatan huserade Ludvig Andersson i det lilla samhällets troligen första affär. Mitt emot detta hus låg kärnan i hela byggnationen väster om järnvägen, gården Stolpen, med Jonas Petter Fors som ägare. 
Den före detta korpralen Jonas Petter var en mångsysslare med tonvikt på affärer och det som förr kallades sakförare, förtroendefrågor och skrivjobb.
Av alla hans tolv barn utmärkte sig särskilt två inom handelsbranschen och drev Edvard & Axel Fors speceriaffär, vilken låg i hörnet av Magasinsgatan och Handelsvägen.
På kullen bakom Stolpen byggde Edvard sitt eget hus, en pampig byggnad, som i folkmun ännu idag benämns "Ispalatset".

Handelsvägen - affärscentrum
Andra intressanta hus längs gatan är David Lusts "Slakteri & charkuteriaffär", "Mejenqvistska caféet" i "Slättengrenska huset" och "Alric Hults speceri- & diverseaffär".
Alla hus längs gatan var avstyckade från jordbruksfastigheter och hade namn som Ekedal, Almedal, Björklunda, Fageräng och Almenäs. Namnen tyder på att folk var starkt förknippade med sina bostäder och att de hade ett kärleksfullt förhållande till hus och trädgårdar.
Då det var marknad i stationssamhället strömmade folk till från omgivande landsbygd och då de passerade Bommarna och färdades över järnvägsrälsen så möttes de av en banvaktsstuga. På andra sidan rälsen låg två affärshus på ömse sida av gatan. Det var "Björnbergska huset", byggt i stabilt timmer, med en mängd skiftande verksamheter som bageri, speceriaffär, bryggeri och så småningom också Cykel- & Sportaffär. Siste hyresgäst var Olle "Monark" Fransson. Huset revs 1958 och gav plats för det pampiga Cityhuset, byggt 1961.
Mitt emot "Björnbergska huset" låg "Josefsson & Johnsson", en speceributik, som gått i mångens ägo innan Kaj Jonsson till slut slog igen butiken för gott någon gång i början på 2000-talet. I byggnaden fanns också både frisör, matservering och i innergårdens ekonomibyggnader drevs mejeri, fiskaffär, åkeri (hästar), bilverkstad och även båttillverkning. Längs järnvägen låg stall för dragdjuren.

Aktiva lyssnare
Den lyssnande skaran nickade instämmande i berättelsen och kom med tillrättavisningar och insköt roliga kommentarer och anekdoter. Gamla kort och personbeskrivningar från gångna tider väckte minnen till liv och det verkade som om folk längtat ut från pandemins isolering och ensamhet. 

Vid kaffeborden, strategiskt utplacerade med utmätta avstånd, fortsatte berättelserna och gav arrangörerna anledning till att kanske sammanställa en ny byvandring med fortsättning in mot Köpmangatans hus och äldre faciliteter.

Anders Lagerqvist hälsade välkommen och avslutade till sist mötet med att tacka personal och äppelkakebagerskor för en utsökt service.

Text och foto: Rolf-Krister Bergström/Sven Danielsson, Tallgatan 27, tel. 0703007255, mail: rkb@telia.com
Övriga foton: Hembygdsföreningens arkiv