Hembygdens hemligheter

07.05.2023
Årskurs 3 på Emåskolan beredda på att utforska Hembygdens Hemligheter.
Årskurs 3 på Emåskolan beredda på att utforska Hembygdens Hemligheter.

- Hembygd är där man bor, oavsett varifrån man kommer, oavsett ålder, yrke, utbildning eller intressen. I vår tid bor de flesta inte på samma plats hela livet. Vi får flera hembygder. Men den allra viktigaste är den där vi just nu bor, och som vi delar med alla andra som bor på samma ställe.
Så här inledde Sandsjö Hembygdsförening sin lektion i åk 3 på Emåskolan i Bodafors. 30 förväntansfulla och intresserade elever hade tagit plats för att få lära sig lite grand om sin hembygdshistoria.
- Med istidens avsmältning kom de stora flyttblocken till vår trakt. "Bosebergastenen" i Prinsfors och "Krypesten" i Sandsjöfors dök upp på filmduken och jämfördes med "Drakaröret" vid Torsa Stenar där eldsprutande drakar lär vakta guldskatterna om natten.

Kulhålen i Norra Sandsjö kyrkodörr synades liksom ett bildligt besök vid runstenen på Runåsen med Ärinvards och Tegns inristade runor.

Dagen före julafton 1865 inträffade Sveriges första dödliga tågolycka vid Sandsjö station. Sju döda och tretton svårt skadade och denna skildring skakade åhörarna djupt och gav anledning till många följdfrågor.

Järnvägen, Emån och Svenska Möbelfabriken var tre nyckelord i Sandsjöortens framväxt liksom att Enkelstugans bostad bildade hemvist för åtskilliga inflyttade arbetarfamiljer.

Dagen därpå anlände alla eleverna till Hembygdens Hus där ett läxförhär startade. Intresset och uppmärksamheten tycktes ha varit på topp för svaren rann in i en jämn ström och var redovisande, faktakunniga och spontana.

Framför den stora "Stenajätten" fick besökarna hela den spännande historien om dess uppfinnnare till livs. Därefter var det dags att gå in och få höra berättelsen om det gamla Epidemisjukhuset, bese Albert Karlssons ålderstigna kamera med glasplåtar, känna tyngden i det massiva låset till Sockenmagasinet samt beundra arkitekt Ekholms möbelritningar och Erik Sandsjös tavelmotiv.

Efteråt samlades alla för en fikarast i gröngräset och fick under tiden ställa frågor om Bodafors och dess många gånger mycket spännande historia.

Lärarna och eleverna tackade för två härliga dagar och så till sist räckte en förundrad grabb upp sin hand och fick sista frågan:
- Rollen! Finns det verkligen drakar?

Text: Rolf-Krister Bergström (0703007255, rkb@telia.com)
Foto: Maria Johansson/Hembygdsarkivet