Kyrkogårdsvandring i Norra Sandsjö

10.09.2020

Det började med en kort gudstjänst. Sedan bar det av ut på kyrkogården där Anders Lagerkvist och Ann-Marie Simonsson berättade om gravarna. Denna gång "besöktes" ca 25 gamla lärares gravar som har verkat i Sandsjö socken. Vid slutet kom regnet och då glesnade leden.