På vandring längs Bodafors Hälsostig

21.04.2023
Vy över Vareviksbadet
Vy över Vareviksbadet

På vandring i Bodafors
I den allra bästa och vackraste av vårkvällar bjöds besökare in till Hembygdens Hus i Bodafors. Sandsjö Hembygdsförening hade denna kväll utlovat ett stort persongalleri av kända ortsprofiler på den vita duken.

År 2006 invigdes Bodafors Hälsostig och en amatörfilmaren hade förevigat hela händelsen. Hornmusikkåren konserterade och marscherade, föreningar och line-dansare, hästar och boulekastande instruktörer dök upp på filmduken och tillsammans med alla övriga besökare spred sig ett gytter av glada och roade människor på den gamla stallbacken.
Igenkänningsfaktorn var hög och orsakade glada och roliga kommentarer.
Filmen avslutades med en bildkavalkad runt hela Hälsostigen och alla var överens om hur vacker och tilltalande vår hembygd är.
Landstingsrådet Lars Isacsson förrättade invigningen, klippte bandet och betonade vikten av sammanhållning och gemensamt arbete för bygdens bästa.
Kameramannen tonade fram det ena kända ansiktet efter det andra och besökarna kommenterade och nickade glatt för varje bekant nuna som dök upp framför dem.
Den vackra, soliga och varma vårkvällen var säkert orsaken till att endast ett fåtal besökare hade infunnit sig till visningen.

Efteråt vankades det kaffe och hembakta kakor och i gemyt konstaterades att filmen var 17 år gammal och nu med rätta kunde räknas in i Sandsjös anrika historieböcker. Tiden rullar ovillkorligen, ibland lika fort som Emåns strida strömmar.

Text o foto: Rolf-Krister Bergström