Repris på Från väst till öst. 18/2

04.02.2020

Axel Fors filmer går i repris

Det stora intresset, som Axel Fors filmer från 1930-talet rönte, medför att Sandsjö Hembygdsförening inbjuder alla intresserade till en ny visning. Denna kommer att gå av stapeln på Hembygdens Hus tisdagen den 18 februari och ha samma upplägg som den första. Det är Sven Danielsson och Rolf-Krister Bergström som berättar och kommenterar film och bildspel.