Så fungerar torpkartan

03.08.2019

Torpkartan är en viktig del i hembygdsföreningarnas arbete. Den gör det möjligt för släktforskare och andra att hitta de torp där förfäder fötts.

I Sandsjö hembygdsförening är det Torpkommittén som är ansvarig för arbetet med att kartlägga och märka ut torp och andra betydelsefulla platser i Sandsjö socken. 

– Torpkommittén arbetar nu med att märka ut alla soldat- och grenadjär-torp, men även fylla på med mer information om de torp som ligger i kartan, säger Inger Pettersson.

Grunden för att kunna sprida information om torpen är att det ska finnas en digital karta, där torpen är utmärkta med namn och information. Denna har funnits ett antal år och innehållet växer successivt. Men det är tack vare Jan Wingstedt som hembygdsföreningen har ett fungerande system.

Här förklarar han lite hur systemet fungerar.