Sandsjö Hembygdsförening höll årsmöte

06.03.2023

Marssolen flödade frikostigt och den nariga nordan bet ordentligt i kinderna när Sandsjö Hembygdsförenings medlemmar vandrade mot Emåkyrkans välkomnande fasad på Kapellgatan i Bodafors.
Föreningen hade bjudit in till årsmöte och nu var det dags för den årliga sammankomsten. 

- Hjärtligt välkomna till ett framgångsrikt år för vår förening, hälsade ordföranden Magnus Rydholm mötets gäster.
Han redovisade sedan i rask följd resultatet av de målsättningar som föreningen hade antagit på föregående årsmöte.
- Vi har varit lyckosamma i samtliga punkter och speciellt inom våra digitala mål där vi träffat avtal och har en plan för säker lagring av våra digitala arkivskatter.

Därefter äskade Magnus tystnad och mötet ägnade alla, under året, avlidna medlemmar en tyst minut.

Magnus valdes till mötesordförande och ledde därefter allt efter mötets dagordning. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Karin Larsson Salander och hon berättade att Radiomuséet avvecklats, men att alla apparater som har anknytning till bygden finns kvar på Hembygdens Hus.
I Lilla Huset har inrättats Hembygdens Snickeri. Det är nu fyllt av maskiner, som flyttats från Skogsborg i samarbete med Bodafors Samhällsförening.
En liten Loppis har dessutom anordnats och håller öppet vid olika arrangemang på Hembygdens Hus.

Utanför Hembygdens Hus reser sig en säregen profil på gräsmattan. Det är den berömda uppfinningen av en Holmabo och den kallas för "Stenajätten". Den invigdes under en högtidlig ceremoni och dess historia berättades.

På Nyholmsberg har Sandsjö Kyrkokör framträtt liksom duon Rubb och Stubb. Nationaldagsfirande och stugstädning som följts av röjning av sly och gräs.

I samarbete med Länsstyrelsen ska Sockenmagasinet renoveras och där har ett bidrag utgått på 262.000:- kronor.

En mycket generös sponsor har möjliggjort ett öppethållande av Hembygdens Hus.
I Holma och i Rödja by har två byvandringar gått av stapeln och längs Köpmannagatan har en stadsvandring skett.

En studiecirkel har kunnat trycka och försälja en ny bok. Den heter "Caféer i Sandsjöbygden" och detta har möjliggjorts genom bidrag av en engagerad sponsor.

Vår webbsida har besökts av 4181 besökare och Facebooksidan följs av 650 personer.

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten och dessutom utökat samarbetet med de olika kommittéerna och ser ljust på framtiden och hoppas att verksamheten skall attrahera och återspeglas i ett ännu större medlemsantal.

Efter denna redogörelse föredrog kassör Oscar Sundbäck den ekonomiska rapporten och konstaterade att ekonomin var i gott skick, i vilket revisor Hans Pruth instämde.

Med beslutsam röst kallade Magnus fram tre personer som möjliggör föreningens caféverksamhet Det var de tre damer som ständigt framställer kakor och vetebröd till föreningens olika arrangemang De var Ing-Britt Johansson, Rose-Marie Fransson och Iris Malmqvist För dessa sina tjänster erhöll de styrelsens förtjänsttecken. I sin frånvaro fick Jan Andersson mottaga samma tecken för sitt mångåriga arbete som föreningens fullödige kassör. Eftersom han var nyopererad representerades han av fru Gull-Britt.
Styrelsen hade dessutom, via en hedrande formulering, föreslagit Rolf-Krister Bergström till att erhålla Hembygdsrådets förtjänsttecken att fås senare vid deras årsmöte.
Slutligen fattade Magnus mikrofonen och kallade fram Sven Danielsson:
- Du har nu själv valt att trappa ner din verksamhet i vår förening. Hur vi ska klara oss utan dig det vet vi inte, men du har lovat att stå till tjänst med råd och dåd även i fortsättningen. Du är en första klassens hedersknyffel och du har under min ordförandetid fungerat som ständig mentor, vilken jag alltid kunna ringa för att få ta del av dina råd. Dina kvaliteter är ovärderliga, men vi vill idag tacka dig och visa vår uppskattning på detta sätt genom att överräcka denna blomsterkvast.

Efter mötesförhandlingarna vidtog kaffe och doppa och under denna tid berättade Rolf-Krister Bergström, medelst ord och bild, om studiegruppens gemensamma arbete med att sammanställa Caféboken. Han avslutade med att meddela att nästa studiemål är att kartlägga socknens alla konstnärer och bjöd in intresserade att delta.

Årsmötet avslutades med lottdragning och försäljning av "Caféer i Sandsjöbygden".

Text och foto: Rolf Krister Bergström

Rolf Krister Bergström höll ett uppskattat föredrag om hur Café-boken blev till.
Rolf Krister Bergström höll ett uppskattat föredrag om hur Café-boken blev till.