Sandsjö i Kungens tjänst

03.03.2020

Med skärpa och engagemang tog Åke Hultqvist med sig medlemmarna ur Sandsjö hembygdsförening till stormaktens Sverige där indelta soldater från soldat- och grenadjärtorp, i det mörkaste av Småland, red för kung och fosterland och gjorde tappra insatser för den svenska krigsmakten.
Det var dags för Sandsjö Hembygdsförening att hålla årsmöte.

Vasaloppssöndagen hade Sandsjö Hembygdsförening bjudit in till sedvanligt årsmöte. Denna gång avlöpte det i Norra Sandsjö Bygdegård. I den hemtrevliga bygdegården samlades ett sjuttiotal personer för att genomföra stadgeenliga förhandlingar.

Med bravur svingade ordförande Greger Phalén klubban och vid sin sida hade han sekreteraren Birgit Engqvist. Snabbt och effektivt försvann punkt efter punkt på dagordningen och Greger rosade valberedningen, som han ansåg hade arbetat intensivt, målmedvetet och med ett synnerligen givande resultat.
Efter tjugo år som hårt arbetande sekreterare hade Birgit Engqvist begärt att få avgå. Hon avtackades med rungande applåder, mugg, blommor och present. Även Jonas Strand avtackades från sin roll, men kvarstod som medlem av arkivkommitteen.
Nya i styrelsen blev Bengt Karlsson och Karin Larsson/Salander. De hälsades varmt välkomna att uppta sitt arbete i föreningens anda och tjänst.
Meningen är att Bengt Karlsson skall efterträda Jan Andersson som kassör och att Karin går in på Birgits plats som sekreterare.
Greger omvaldes som ordförande och i övrigt valdes kommittéer och ansvariga snabbt enligt valberedningens förslag.
Jan Andersson föredrog föreningens ekonomiska läge och förklarade att det varit ett gott år, men att det krävdes ekonomiska krafttag i Hembygdsparken samt förhandlingar för att kunna behålla kanslitjänsten, som möjliggör öppethållande och caféverksamhet. Med stor emfas riktade Jan dessutom ett stort och varmt tack till de välvilliga och frikostiga sponsorer som möjliggjort bokutgivning samt iordningställande av den nya filmlokalen.

Greger berättade om verksamhetsåret, som innebar samverkan med skolan, bokutgivning, kalenderförsäljning, Öppet Hus, Caféverksamhet, föreläsnings- och filmkvällar, byavandringar, musikaftnar, nationaldagsfirande, friluftsgudstjänst, medeltidsdagar, kommunrunda, renovering av stenajätten, rivning av valv, förflyttning av radioapparater, kyrkogårdsvandring samt medverkan i boken Då och Nu i Nässjöbygden.

- Var så god, Åke! Nu är ordet ditt!
- Tack, svarade Åke Hultqvist och startade projektorn och tog sedan församlingen med på en resa runt Stormaktens Sverige i gestalt av en svensk indelt soldat. Från Krigsarkivets djupa och dammiga valv hade han plockat fram den ena personligheten efter den andra av de knektar, som befolkat de små torpen runt omkring i Sandsjö socken.
Somliga var grenadjärer till häst, andra enkla fotsoldater. Alla hade de svurit kungen trohet och följt t.ex. Karl XII på hans irrfärder från Poltava till Turkiet, och därifrån till Fredrikstens fästning. Ja, en soldat från Kroxås hade till och med överlevt marschen hem från Norge.

Åke visade en lång lista med soldatnamn från bygderna och frågade om folk kände igen något släktnamn. Det var Dolk, Dierv, Träff, Rapp och till och med Smycke från Bringetofta.
Denna synnerligen intressanta och målande reseskildring i indelningsverkets tider avslutades med rungande applåder och ett stort tack från Greger. I köksregionerna hade serveringsgruppen ryckt in och kaffeborden dignade av hembakade kakor och framme vid scen höll Niklas Gustafsson på med lottdragning och Greger överlämnade vinster i form av kaffe, ostkakor samt en tepresent skänkt av bröderna Barkö från Stensjön.
- Kom ihåg att det är Öppet Hus den 28 mars, påminde Greger. Då är ni alla välkomna till Hembygdens Hus.