Sockenmagasinet får nytt liv

30.08.2023

Sockenmagasinet under upprustning

Vid ett besök vid Norra Sandsjö kyrka, beläget vid den vackra Sandsjön, upptäcker man ganska snart det gamla ärevördiga Sockenmagasinet. Dock är det sig inte riktigt likt. Det står en traktor bredvid och byggnadsställningar är resta mot de rödmålade plankväggarna.

Sockenmagasinet restes på kammarjunkaren på Prinsnäs Adolf Fredrik von Scheeles bekostnad år 1814. Det var ämnat för socknens fattiga och sockenborna fick betala fattigtionde i form av säd, kött och fläsk m.m.

De allra fattigaste i socknen fick ta in på fattigstugan, men de andra erhöll hjälp i form av säd eller kontanter vilket delades ut vid jul, påsk och midsommar. I sockenmagasinet förvarades säden, vilken också fungerade som bank då en "reservfond" kunde lånas ut och återbetalas efter höstskörden.

Tidens tand har tärt på denna ålderstigna byggnad och taket är i stort behov av renovering samt dessutom vissa delar av plankväggarna tillika dörrar och fönsterluckor.

Byggnaden är av riksintresse och därför har Magnus Rydholm begärt hjälp av Länsmuseet vilkas experter har tittat på byggnaden, samt Länsstyrelsen som vill bidraga till Sockenmagasinets fortlevnad.

Således har Kärrets Bygg med Johnny Johansson i ledningen åtagit sig reparationsarbetet och startade redan år 2022 med att såga upp plank enligt den mall som Länsmuseet förordade. Det betyder att plankorna inte håller några standardmått utan är olika till bredd i över- och nederända och att läkten sedan tätar fogarna.

Till sin hjälp har han Martin Johansson och de står just nu i färd med att resa ställningar för att angripa taket.

På Hembygdens Hus förvaras det ursprungliga låset, vilket är mycket tungt, kraftigt och består av två byglar, som måste låsas upp med tvenne nycklar, allt för att säkra att ingen ensam skulle kunna ta sig in i magasinet.

- Vi skall börja med att plocka ner det gamla taket, läkta och lägga på det nya. Vi är beroende av vädret, men håller det sig någorlunda torrt så kommer det att gå rätt så fort. Därefter fortsätter vi med plankbytet och då får vi inte byta riktigt alla som vi tycker behövs. Magasinet ska se gammalt ut och är det inte ruttet får det sitta kvar. Vi skall dessutom bättra på dörrarna och fönsterluckorna. Sist men inte minst så ska byggnaden rödfärgas, vilket troligen blir först nästa år, berättar Johnny.

- Från Länsstyrelsen har vi erhållit 60.000 kronor i ett första skede och senare har vi fått ytterligare 179.000. Vi hoppas innerligt att detta ska räcka, förmedlar oss Magnus Rydholm.

Från allra första början stod Sockenmagasinet i vägskälet i Norra Sandsjö, men flyttades till sin nuvarande plats omkring år 1850.

Då man försiktigt trycker in koden på det moderna hänglåset och varsamt fäller ner den tunga järnbommen, som förseglar dörren och därefter gläntar på först den ena dörrhalvan och sedan den andra så öppnar sig ett 200-årigt rum framför dina ögon. Allt byggnadsvirke är handbilat och en brant trätrappa leder upp till en övervåning. Nedervåningen innehåller en mängd gamla jordbruksredskap liksom fiskedetaljer från en förgången tid. Om man blir nyfiken och undrar vad övervåningen rymmer så gäller det att gå försiktigt i den mycket branta trappan. Väl uppe så ser man först ingenting, det är kolsvart. Dagens mobiltelefoner innehåller dessbättre en ficklampa och med hjälp av den kan man skymta en ståndsmässig likvagn. Denna skulle vara hästanspänd och användas vid söndagens högmässa då likkistan i god tid skulle vara införd i kyrkan och där stå under hela gudstjänsten inför församlingen. Begravningen skedde då gudstjänsten var slut.

Den exklusiva systemkameran annonserar att det är för mörkt för fotografering, men den lilla kameran i telefonen letar upp motivet, en lampa tänds, en blixt löser ut och motivet är förevigat.
I det svaga ljuset kan man också ana ett föremål allra längst in och då åter telefonkameran tagits i bruk och man granskar resultatet så upptäcker man att det är en orgelmanual som fått tystna stilla och lugnt på detta gamla sockenmagasins vind.

Om någon månad ska, förhoppningsvis, Norra Sandsjös högt uppskattade sockenmagasin stå färdigt att åter möta framtiden i en ny och förstärkt skepnad, till allas glädje och fromma.

Text o foto: Rolf-Krister Bergström