Stor renovering räddar sockenmagasinet

08.09.2022
Magnus Rydholm framför sockenmagasinet vid Norra Sandsjö Kyrka. På avstånd ser byggnaden fin ut, men går man nära så syns renoveringsbehovet tydligt.
Magnus Rydholm framför sockenmagasinet vid Norra Sandsjö Kyrka. På avstånd ser byggnaden fin ut, men går man nära så syns renoveringsbehovet tydligt.

Sandsjö Hembygdsförening äger det gamla sockenmagasinet som står vid Sandsjö Kyrka. Men byggnaden är i kraftigt behov av renovering.

– Tack vare bidrag från av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan vi säkerställa sockenmagasinets framtid, säger ordförande Magnus Rydholm.

Sakta men säkert har vädret och åldern tagit ut sin rätt. Sockenmagasinet som är byggt i början av 1800-talet har ett akut behov av renovering. Sandsjö Hembygdsförening har därför dragit igång ett arbete för att försöka rädda och återställa byggnaden.

– Vi lyckades i höstas att  få Jönköpings läns museums antikvarie att göra en gedigen rapport kring vilket underhåll som behövs - och hur det ska utföras, säger Magnus Rydholm.

Med denna rapport som underlag tog Hembygdsföreningen in offert på vad det skulle kosta att utföra arbetet.

– Kostnaden blev så hög att vi - som en liten förening - inte hade någon möjlighet att ta dessa kostnader,  nästan 250 000 kronor.

Men det kulturhistoriska byggnadsvärdet och platsen i sig, som är av ett kulturhistoriskt riksintresse, gjorde att det fanns en möjlighet att få bidrag från länsstyrelsen.

– Länsstyrelsens medel att stötta bevarandet av länets kulturarv är små. I de hårda prioriteringar som krävs väger ett starkt engagemang tungt. I Sandsjö hembygdsförening ser vi en vilja att ta hand om de kulturmiljöer man har att förvalta. Ansvaret är tungt och Länsstyrelsen är därför glada om vi kan bidra till att underlätta strävandena att få sockenmagasinet i skick för framtiden, säger Mattias Sörensen, enhetschef på Länsstyrelsen.

Hembygdsföreningens ordförande är glad och nöjd över att Länsstyrelsen ser föreningens arbete och insatser.

– Det är väldigt svårt att få bidrag till att underhålla byggnader. Jag kan inte annat än att lyfta fram personalen på länsstyrelsen, med Mattias Sörensen i spetsen, som verkligen bjudit till och bidragit med råd, samt hittat bidragsmedel till renoveringen, säger Magnus Rydholm.

För att säkerställa att de kulturhistoriska värdena behålls kommer Länsmuseets antikvarie Veronica Olofsson att delta i arbetet.

– Redan i höst kommer vi att beställa lertegel, kilsågat virke som ska torka innan renoveringen börjar och lite annat material. Själva byggarbetet kommer att börja nästa sommar/höst. Vi i Sandsjö Hembygdsförening är mycket glada över detta. Nu kan vi säkerställa sockenmagasinets överlevnad för lång tid framöver, säger Magnus Rydholm.

Träet börjar ruttna och färgen är dålig.
Träet börjar ruttna och färgen är dålig.
Träet har torkat ut och behöver bytas.
Träet har torkat ut och behöver bytas.