Torpskyltning

14.06.2019

Måndagen 10 juni gjorde Inger Pettersson och Rolf-Krister Bergström ett besök hos Doris och Lennart Andersson i Sjöhaga, Besekull. Anledningen var att Lennart hade varslat styrelsen att han hade gjort de sista skyltarna. Föreningen ville dokumentera hans verksamhet samtidigt som den ville rikta ett varmt tack för allt det arbete som Lennart lagt ner under 30 år. Hans arbete bestod i att tillverka ca 300 torpskyltar.