Vad är en milstolpe?

10.04.2020

Ofta används begreppet milstolpe i daglig svenska. Men begreppet är gammalt och långt ifrån alla vet bakgrunden. Magnus Rydholm försöker lite kortfattat beskriva historien bakom milstenarna som finns längs gamla lands- och häradsvägar.