Ljuset och Skuggor

Av Sven Danielsson

De bilder jag visar i denna bok är bland de första bilder som jag tog under 1950 och 1960-talet

150,00 kr