Några af Herrens tankar om Barnen

Svenssons Bokförlag, Sandsjö 
Jönköping 1899 Tryckt hos H Halls Boktryckeri-Aktiebolag

10,00 kr