Välkommen till Sandsjö Hembygdsförening

Välkommen till Sandsjö Hembygdsförening. Vid Emåns källor och södra stambanans banvallar (cirka två mil söder om Nässjö)  finns Norra Sandsjö socken. 

Sandsjö Hembygdsförening arbetar med att bevara, dokumentera och sprida kunskap om bygdens historia. Vi vill levandegöra historierna som skapade samhällen, byar och människor. Även att väcka intresset för bevarandet av historia, kultur och naturminnen.
I menyn till vänster kan ni hitta mycket information om program och föreningens verksamhet.

Vill du bli medlem? Allt du behöver göra är att sätta in 120:- på bankgiro 483-3497. Glöm inte att skriva ditt namn och adress.

Du kan också skänka en gåva till föreningen på bankgironumret här ovan.

Alla är också välkomna till Hembygdens hus på en fika (till självkostnadspris) måndag–fredag mellan kl. 10.00–12.00. 

  • Hembygdens hus är bemannat: 
  • Måndag 08.00–17.00
  • Tisdag   08.00–17.00
  • Onsdag 08.00–12.00
  • Torsdag 08.00–17.00
  • Fredag  08.00–14.00

Hembygdens hus

Snickaregatan 5,                  571 61 Bodafors

sandsjohembygdsforening@hotmail.se

0380-37 00 75

 

Senaste nyheterna

I en lång karavan rullade de bilburna gästerna in på ladugårdsbacken i Djurseryd. Sandsjö Hembygdsförening och Vuxenskolan hade bjudit in till byvandring hos Gunnar Wallentinsson. Mäktiga molnbankar bildade bakgrund till Gunnar då han hälsade alla välkomna till sin fädernegård.

Vilka torp är inte utmärkta på torpkartan? Finns de gamla skyltarna kvar? Vilken information finns på torpkartan för varje enskilt torp? Har vi några gamla bilder på dessa?